Regulamin wyzwania Hero Challenge

 1. Organizatorem wyzwania jest Panteon Grzegorz Zapłata, Osiedle Pomorskie 29, 65-547 Zielona Góra, NIP: 9252131692.
 2. Wyzwanie polega na wykonaniu 12 zadań, ocenionych przez jury, za które jury przyzna nagrody według swojej oceny. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
 3. Do wyzwania mogą przystąpić wszyscy klubowicze (w tym także posiadacze kart zewnętrznych), którzy będą obecni na Siłowni Panteon Gym co najmniej 8 razy w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego.
 4. Do wyzwania można dołączyć na początku każdego miesiąca kalendarzowego. Przy 8 wizytach w ciągu miesiąca na siłowni można wykonać jedną pracę z wyzwania, przy 12 wizytach w miesięcy drugą pracę z wyzwania, przez 16 wizytach w miesiącu można wykonać trzecią pracę z wyzwania. Maksymalny limit wykonanych prac w miesiącu to trzy.
 5. Aby wziąć udział w wyzwaniu należy pobrać z recepcji Siłowni Kartę XII Prac Herkulesa.
 6. Kartę należy uzupełnić danymi: imię i nazwisko, data rozpoczęcia wyzwania oraz wybrać jeden z dwóch poziomów trudności – „Łatwy” lub „Trudny”.
 7. Przystąpienie do wyzwania jest możliwe na dwóch poziomach trudności:
  1. „Łatwy – wersja podstawowa wyzwania, dostępna dla wszystkich klubowiczów,
  2. „Trudny” – wersja zaawansowana, przeznaczona dla osób doświadczonych, poziom “Trudny” zawiera także 13 dodatkowe wyzwanie, które zostanie udostępnione dopiero po prawidłowym wykonaniu 12 zadań.
 8. Każde zadanie wyzwania będzie składało się z konieczności wykonania określonej ilości powtórzeń w określonym czasie, a także innych warunków określonych na Karcie XII Zadań.
 9. Zadanie musi zostać wykonane w obecności trenera lub członka zespołu Panteon Gym, którzy ocenią jego prawidłowość lub musi zostać nagrane własnym telefonem i przesłane przez aplikację „Signal” na numer 693 280 731 (recepcja) w celach weryfikacyjnych. Nagranie to posłuży jako dowód poprawnego wykonania zadania, podlegający ocenie oraz zatwierdzeniu przez komisję jury.
 10. Wykonanie każdego zadnia zostanie potwierdzone pieczęcią na Karcie XII Prac Herkulesa przez zespół Siłowni Panteon Gym.
 11. Klubowicz sam decyduje o wyborze poziomu trudności w formie oświadczenia. W związku z tym Siłownia Panteon Gym przyjmuje, że jest on świadomy swoich możliwości i nie przyjmuje odwołania w tym zakresie.
 12. Podczas udziału w wyzwaniu zabrania się oszukiwania, manipulowania wynikami lub naruszania zasad wyzwania. Klubowicze łamiący powyższe zasady zostaną zdyskwalifikowani.
 13. Klubowicz, który ukończył wszystkie zadania zostanie wpisany do Księgi Herosa. Wpisowi podlega: pseudonim/imię/nazwisko, data ukończenia wyzwania, waga w kilogramach w dniu rozpoczęcia wyzwania, waga w kilogramach w dniu ukończenia wyzwania.
 14. Wszyscy klubowicze, którzy przystąpią do wyzwania otrzymają nagrody rzeczowe przyznane przez jury zgodnie z ich oceną poprawności wykonania zadań.
 15. Jury ogłosi przyznanie nagród w trzech kategoriach dla osób, które przystąpiły do wyzwania oraz przyzna nagrodę główną dla klubowiczów, którzy ukończyli wszystkie 12 Prac Herkulesa.
 16. Każdy Klubowicz po wykonaniu minimum jednej pracy z Karty Herosa, otrzyma nagrodę gwarantowaną – 10% zniżki na odzież Panteon Gym.

Kolejność Wykonywania Prac: Należy pamiętać, że każda praca ma swoje odpowiedniki miesięczne. Na przykład, jeśli jest miesiąc styczeń (I miesiąc), można podjąć I pracę. W miesiącu lipiec (VII miesiąc) można wykonać pracę do VII. Oznacza to, że nie można wykonywać  prac 'do przodu’ – jeśli mamy miesiąc kwiecień (IV miesiąc), nie możemy podjąć się V pracy.

Nadrabianie Zaległości: Osoby startujące później lub te, którym nie uda się wykonać zadania w danym miesiącu lub odbyć wymaganej liczby odwiedzin klubu, mogą 'nadrobić’ zaległe prace w kolejnych miesiącach pod warunkiem większej ilości odwiedzin:

 • Przy 8 wizytach mogą wykonać jedną pracę.
 • Przy 12 wizytach mogą wykonać kolejną pracę.
 • Przy 16 wizytach mogą podjąć trzecią pracę.


Maksymalny limit w danym miesiącu to 3 prace przy 16 wizytach w klubie.